Hopp til hovedinnhold

Trass i reformer og tiltak som skal gjere det enklare for personar med nedsett funksjonsevne å kome ut i arbeidslivet, har lite endra seg dei siste tjue å...

Vi skal i høst gjennomføre et prosjekt som handler om hvordan ungdom påvirker sin egen helsehverdag. Prosjektet handler om å identifisere gode eksemp...

Unge funksjonshemmede søker deltakere til en spennende kursrekke som tar sikte på å forberede deg på møtet med arbeidslivet.

Helseministeren annonserte i førre veke at det vert ei dobling av midlar til skulehelsetenesta I 2015. Men midlane er ikkje øyremerka for formålet.

Meir grunnstønad til frivillige organisasjonar var eit av forslaga generalsekretær i Unge funksjonshemmede la fram i møte med Kulturdepartementet.