Hopp til hovedinnhold

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus ønskjer å få fleire med på laget for å skape eit godt helsetilbod tilpassa ungdom.

– Vi må slutte å sjå på ungdom som ei problemgruppe som krev førebygging, men som ein viktig ressurs vi må samarbeide om for å forvalte på ein god måte.

Innstramming i stønad til utdanning har gått for langt. No vil NAV snu trenden og gi fleire med nedsett funksjonsevne utdanning som tiltak. 

Det nye styret i Unge funksjonshemmede er valgt og Camilla Lyngen er styrets nye leiar. 

I haust har Unge funksjonshemmede levert innspel til fleire komitear på Stortinget om statsbudsjettet. Les våre høyringsnotat her.