Hopp til hovedinnhold

Regjeringen skal rapportere til FN om hvordan barnekonvensjonen følges opp i Norge.  Derfor søker vi nå ungdom til en gruppesamtale med Barne-, ungdo...

Dessverre finnes det fremdeles tabuer rundt seksualitet og funksjonshemming i Norge, og det ønsker Unge Funksjonshemmede å gjøre noe med. 

Den nye sykehusplanen gjør det klart at det skal opprettes ungdomsråd ved alle norske sykehus.

– Det er dei unge som veit kor skoen trykker og veit kva dei treng. Difor må vi lytte til dei. 

Onsdag 2. desember arrangerte vi frukostmøte i Trondheim om unge med funksjonshemming og tilknyting til arbeidsmarknaden.