Hopp til hovedinnhold

Debattantane er samde om at fleire funksjonshemma må inn på arbeidsmarknaden. Men kva tiltak som skal føre til målet, er det delte meiningar om. 

I dag debatterer politikere og fagforeninger om unge funksjonshemmede og veien inn i arbeidslivet, følg debatten live. 

Fredag besøkte Bent Høie Unge Funksjonshemmede for å feire den nyleg annonserte ungdomshelsestrategien. 

– Regjeringas nye ungdomshelsestrategi må sikre at 14-åringer på sykehus ikke går rett inn på voksenavdeling, sier styreleder Simen Brændhaugen. <...

En ny FAFO-rapport støtter opp Unge funksjonshemmedes syn: Raskere tilrettelegging på arbeidsplassen, mer kapasitet og kompetanse hos NAV må til.