Hopp til hovedinnhold

Vi skal i høst gjennomføre et prosjekt som handler om hvordan ungdom påvirker sin egen helsehverdag. Prosjektet handler om å identifisere gode eksemp...

Unge funksjonshemmede søker deltakere til en spennende kursrekke som tar sikte på å forberede deg på møtet med arbeidslivet.

Helseministeren annonserte i førre veke at det vert ei dobling av midlar til skulehelsetenesta I 2015. Men midlane er ikkje øyremerka for formålet.

Meir grunnstønad til frivillige organisasjonar var eit av forslaga generalsekretær i Unge funksjonshemmede la fram i møte med Kulturdepartementet.

I slutten av juni besøkte Bent Høie Unge Funksjonshemmede for å feire den nyleg annonserte ungdomshelsestrategien.