Hopp til hovedinnhold

Korleis sikre pasientar med sjeldne diagnosar betre oppfølging og behandling?

Vi søker deltagere til jobbkurs for unge med funksjonsnedsettelse som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus ønskjer å få fleire med på laget for å skape eit godt helsetilbod tilpassa ungdom.

Tirsdag ble Unge funksjonshemmedes kampanje løftet frem i en debatt i Stortinget.

I innstillingen fra Helsekomiteen er Unge funksjonshemmede sine forslag knytt til ungdomshelsestrategi, tatt inn blant opposisjonspartiene. Men øremerking...