Hopp til hovedinnhold

Korleis skaffe seg jobb når ein er ung, har lite arbeidserfaring og nedsett arbeidssevne? Tre dagar kursing har førebudd 14 unge arbeidssøkande på mø...

Torsdag lanserte Unge funksjonshemmede rapporten ”Ungdom og medverking” i helsevesenet. 

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus ønskjer å få fleire med på laget for å skape eit godt helsetilbod tilpassa ungdom.

Tirsdag ble Unge funksjonshemmedes kampanje løftet frem i en debatt i Stortinget.

I innstillingen fra Helsekomiteen er Unge funksjonshemmede sine forslag knytt til ungdomshelsestrategi, tatt inn blant opposisjonspartiene. Men øremerking...