Hopp til hovedinnhold

I slutten av juni besøkte Bent Høie Unge Funksjonshemmede for å feire den nyleg annonserte ungdomshelsestrategien. 

Debattantane er samde om at fleire funksjonshemma må inn på arbeidsmarknaden. Men kva tiltak som skal føre til målet, er det delte meiningar om. 

I slutten av juni besøkte Bent Høie Unge Funksjonshemmede for å feire den nyleg annonserte ungdomshelsestrategien. 

– Regjeringas nye ungdomshelsestrategi må sikre at 14-åringer på sykehus ikke går rett inn på voksenavdeling, sier styreleder Simen Brændhaugen. <...

En ny FAFO-rapport støtter opp Unge funksjonshemmedes syn: Raskere tilrettelegging på arbeidsplassen, mer kapasitet og kompetanse hos NAV må til.