Hopp til hovedinnhold

Unge funksjonshemmede jobber nå med et prosjekt som handler om unge med sjeldne diagnoser og deres tilbud i helsevesenet. 

Måndag 09. mars er første dag av regjeringa sin budsjettkonferanse. 

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus ønskjer å få fleire med på laget for å skape eit godt helsetilbod tilpassa ungdom.

Tirsdag ble Unge funksjonshemmedes kampanje løftet frem i en debatt i Stortinget.

Korleis sikre pasientar med sjeldne diagnosar betre oppfølging og behandling?