Hopp til hovedinnhold

Fredag 30. oktober arrangerer vi internasjonalt grunnkurs for deg som ønsker å lære hvordan din organisasjon kan jobbe med internasjonale prosjekter....

Debatt: I Dagsavisen 22. september møter vi Thomas Bekkåsen (30) som vart uføretrygda for fire år sidan. 

 

KOMMENTAR: Måndag fortalte Under dusken historia om 21 år gamle Johannes Loftsgård som har Cerebral Parese og er avhengig av brukerstyrt personleg assista...

Ungdom møter ei helseteneste som ikkje er godt tilpassa for denne gruppa. Kva må til for at ungdom får dekka sine behov?

For tredje gang arrangerte Unge funksjonshemmede jobbsøkerkurs og denne gangen gjennomførte deltakarane jobbintervju med arbeidsgjevarar.