Hopp til hovedinnhold

Mange bekker små (2016)

Her finner du rapporten «Mange bekker små» (2016).

Denne rapporten inneheld informasjon om og erfaringar frå jobbsøkarkursa som Unge funksjonshemmede arrangerte i 2014, 2015 og 2016. Rapporten inneheld også viktig informasjon om kva deltakarane opplever som barrierar for deltaking i arbeidslivet.

Eit jobbsøkarkurs med fokus på motivasjon og mestring for personar som står langt frå arbeidslivet kan vere ein god måte å auke sysselsettinga hjå denne målgruppa. Dette jobbsøkarkurset har ført til at nokre deltakar har komme i jobb, utdanning eller annan aktivitet, og at resten har komme nærare arbeidslivet enn før av deltakarane.

Deltakarane på jobbsøkarkurset møtte seks sentrale utfordringar som hinder for arbeidslivsdeltaking.

  • Stor avstand til arbeidslivet
  • Funksjonsnedsettinga deira blei sett på som ein barriere for yrkesdeltaking
  • Lite kunnskap om tiltaka og muligheitene i NAV
  • Mange fordommar mot arbeidsgivarar
  • Mangel på tilpassa stillingar
  • Manglande tru på eigne evner

Last ned rapporten her: