Hopp til hovedinnhold

Tips til arbeidsgivere (2016)

Her finner du Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Unge funksjonshemmede har laget en brosjyre med tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Tipsene er laget som del av prosjektet «Mange bekker små».

Last ned brosjyren:

Tips til arbeidsgivere

1. Kartlegg virksomhetens behov

2. Gjør det tydelig at dere er en inkluderende arbeidsplass

3. Vær konsekvent: Prøv å være nøyaktig og realistisk når dere skal fastsette hvilke krav dere vil sette til søkerne.  

4. Bruk NAV og bli en IA-bedrift

5. Kartlegg tilgjengelighet og miljø på kontoret

6. Se hva andre virksomheter har gjort

7. Ta samfunnsansvar og ikke overse kompetanse