Hopp til hovedinnhold

Ikke lenger lov å være syk?

I et internt notat i regjeringen foreslår Arbeiderpartiet å nekte unge under 30 år retten til uførepensjon. Unge uføre er stigmatisert og dette bidrar nå til mistenkeliggjøring av en allerede svak gruppe.

- Dette vil i praksis si at man tar penger fra de som har minst, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Adrian Tollefsen.

Regjeringen vil kutte stønaden til unge uføre med 35.000 kroner i året, for å spare nær 90 millioner kroner. Dagens alternativ til uførepensjon er arbeidsavklaringspenger, og dette vil gi et kraftig kutt i inntekten.

- Det Arbeiderpartiet nå signaliserer vil i praksis gjøre hverdagen mye vanskeligere for unge uføre. Når man er ung og ufør er man faktisk syk, og man må få fred til å pleie sykdommen og helsa si. Å måtte gå på arbeidsavklaringspenger kan gjøre mange enda sykere og man kommer inn i en ond sirkel, sier Tollefsen.

- Å tvinges over på arbeidsavklaringspenger endrer ikke helsesituasjonen din. Poenget er at folk skal ha best mulighet til å kunne bli frisk og at man også skal kunne leve et verdig liv selv om man blir syk før fylte 30 år.

- Mangel på økonomisk sikkerhet gjør det for mange umulig å kjøpe seg hus, man får aldri etablert familie og man får ikke kommet i gang med livet sitt, poengterer Tollefsen.

- Vi skjønner ikke hvorfor krefter i regjeringen vil gjøre dette. Det er en myte at det er enkelt å komme seg på Ung ufør-ordningen. I dag tar det gjennomsnittlig 6-7 år bare å få innpass i denne ordningen.

- Når man i det interne regjeringsnotatet sier at alle under 30 år er ”gitt opp” så viser de at de ikke har peiling på hvorfor en gruppe mennesker faktisk trenger varig uførstønad før fylte 30 år. Det må være lov å være syk også når du er under 30 år, sier Tollefsen.

- Dette er en gruppe som allerede er stigmatisert og dette bidrar til mistenkeliggjøring ovenfor en allerede svak gruppe, avslutter Adrian Tollefsen.