Hopp til hovedinnhold

Vi vil at flere skal få delta i arbeidslivet

Onsdag 30. november lanserte Unge funksjonshemmede to rapporter om unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i og utenfor arbeidslivet.

I november 2016 lanserte Unge funksjonshemmede to rapporter om unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i og utenfor arbeidslivet. Vi arrangerte et frokostmøte på Kulturhuset i Oslo, med temaet «Unge utenfor arbeidslivet - hvordan bryte barrierene?».

På denne siden finner du rapportene, og våre tips til arbeidssøkere og arbeidsgivere.

Se video fra frokostmøtet her eller ved å følge denne linken:

Ufør og arbeidsdyktig - er det en mulighet? 

Ufør og arbeidsdyktig - er det en mulighet er et treårig prosjekt, støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Gjennom dette prosjektet og annet informasjonsarbeid tilknyttet prosjektet ønsker vi å bidra til økt kunnskap om utfordringene og de mulige løsningene for økt kombinasjon av uføretrygd og lønnet arbeid. Vi ønsker å informere trygdemottakere, NAV-ansatte, arbeidsgivere og politiske beslutningstakere. 

Last ned rapporten her:

Mange bekker små 

Mange bekker små er et treårig prosjekt, støttet av ExtraStiftelsen. Hovedmålet med prosjektet er å gjøre det lettere for unge uføre og unge på AAP å kombinere uføretrygd med litt lønnet arbeid, gjennom økt kunnskap om utfordringer og utprøving av metoder.  

Last ned rapporten her:

Vi har også laget brosjyrer med tips til jobbsøkere og tips til arbeidsgivere. Tipsene er basert på de to prosjektene.

Last ned tips til arbeidssøkere her:

Last ned tips til arbeidsgivere her: