Hopp til hovedinnhold

Grunndokumenter

Unge funksjonshemmedes grunndokumenter vedtas av generalforsamlingen. På denne siden finner du arbeidsprogram, prinsipprogram og vedtekter.

Prinsipprogram

Her kan du lese vårt prinsipprogram:

Arbeidsprogrammet legger grunnlaget for den daglige drift og angir politiske prioriteringer for perioden. Arbeidsprogrammet ble vedtatt på generalforsamlingen 23. oktober 2016.

Vedtektene skal legge grunnlag og spilleregler for alle formelle sider av Unge funksjonshemmedes drift. Vedtektene ble vedtatt av generalforsamlingen i 2009 og endret sist ved generalforsamlingen 2016.