Hopp til hovedinnhold

Grunndokumenter

Unge funksjonshemmedes grunndokumenter vedtas av generalforsamlingen. På denne siden finner du arbeidsprogram, prinsipprogram og vedtekter.

Prinsipprogram GF 2014

Her kan du laste ned vårt prinsipprogram

Arbeidsprogrammet legger grunnlaget for den daglige drift og angir politiske prioriteringer for perioden. Arbeidsprogrammet ble vedtatt på generalforsamlingen 9. november 2014.

Vedtektene skal legge grunnlag og spilleregler for alle formelle sider av Unge funksjonshemmedes drift. Vedtektene ble vedtatt av generalforsamlingen i 2009 og endret sist ved generalforsamlingen 2014.