Hopp til hovedinnhold

Prosjekt

Unge funksjonshemmede driver spennende prosjekter innen flere av våre arbeidsområder.

Her kan du lese mer om prosjektene våre.

Har du en ide til et prosjekt? Ta gjerne kontakt.

Finn ressurser fra tidligere prosjekt her.

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet? har som formål å kartlegge omfang og formar for diskriminering i arbeidslivet blant unge med nedsett funksjonsevne som i tillegg tilhøyrer andre diskrimineringsgrunnlag eller minoritetsgrupper.

Vi vet hvor skoen trykker er et prosjekt om utvikling av likepersonstilbud i organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom 

Lyden av mestring er en flermedial podkast om hvordan ungdom med ulike funksjonshemminger og kroniske sykdommer mestrer utfordringer de møter i sin hverdag. 

Sex som funker har som hovedmål å innhente og formidle kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Europeisk ungdomshelse er et prosjekt om ungdomshelsetjenester for unge med funksjonshemning og kroniske sykdommer.

Ung, skeiv og funksjonshemma er et prosjekt om levekår for LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne.

Sex, samliv og funksjonshemming er et prosjekt  som har som hovedmål å fjerne tabuer og fordommer knyttet til seksualitet og funksjonshemning, for å bidra til økt åpenhet i våre medlemsorganisasjoner og i samfunnet generelt.

Funksjonshemmet - minutt for minutt er Unge funksjonshemmedes teaterprosjekt.

#jegelsker er et fotoprosjekt om seksualitet.