Hopp til hovedinnhold

Søk medlemskap

Unge funksjonshemmede har 35 medlemsorganisasjoner, og vokser stadig. Vi vil gjerne bli enda flere!

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon, og har for tiden 35 medlemsorganisasjoner. Det at vi er en paraplyorganisasjon betyr at vi ikke har individuelle medlemmer og det er dermed ikke mulig for enkeltpersoner å bli medlem i Unge funksjonshemmede. Derimot kan ulike former for organisasjoner, grupper og ungdomsutvalg bli medlemmer.

Hvem som potensielt sett kan bli medlemmer er regulert av vedtektene våre, kapittel 2. Der slås det fast at :

  • Organisasjoner, strukturer og grupperinger av ungdom med funksjonshemning og kronisk sykdom som har aktivitet av landsomfattende karakter kan innvilges medlemskap.
  • Det forutsettes tilslutning til Unge funksjonshemmedes formålsparagraf for å kunne søke medlemskap.
  • Det kan ikke innvilges medlemskap til organiseringer som er underlagt nasjonale strukturer eller som er underlagt organisasjoner med medlemskap i Unge funksjonshemmede.

 Innenfor disse reglene er det styret som tar stilling til hvilke konkrete organisasjoner som kan bli medlem. Videre avkreves det en liten medlemskontingent.

Det finnes tre ulike nivå av medlemskap, som gir ulike rettigheter i form av stemmerett på generalforsamlingen til Unge funksjonshemmede. Nivåne er basert på hvor selvstendig, ungdomsstyrt og demokratisk medlemsorganisasjonen.

Hvorfor bør din organisasjon bli medlem i Unge funksjonshemmede?
  • Vi arrangerer jevnlig kurs og andre arrangementer hvor dere kan få ny kunnskap og møte folk fra andre organisasjoner
  • Som medlem kan dere påvirke hva Unge funksjonshemmede skal jobbe for, og hva vi skal mene i saker som opptar dere
  • Jo flere medlemsorganisasjoner, jo sterkere står Unge funksjonshemmede i vårt arbeid for å påvirke politikerne og myndighetene til å gjøre samfunnet mer inkluderende og tilrettelagt for ungdom med ulike former for nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom.
 Bli med

Dersom din organisasjon er interessert i medlemskap oppfordres dere til å ta kontakt med sekretariatet.