Hopp til hovedinnhold

Brukermedvirkning

Unge med funksjonshemminger vil i mange tilfeller ha behov for særskilt tilrettelegging for å oppnå innflytelse både i kraft av å være ungdom og i kraft av å ha spesielle behov og som mottakere av offentlige tjenester. Her kan du lese om Unge funksjonshemmedes politikk på brukermedvirkning.

 

I november 2015 lansere Unge funksjonshemmede i samarbeid med Ahus prinspipper og retningslinjer for hvordan opprette og drive ungdomsråd. 

Høsten 2014 utarbeidet Unge funksjonshemmede en rapport om brukermedvirkning for ungdom. 

Unge funksjonshemmede har gjennomført en spørreundersøkelse i de norske kommuner om
brukermedvirkning for funksjonshemmet ungdom.