Hopp til hovedinnhold

Høringer

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede i kronologisk rekkefølge.

Unge funksjonshemmede kommer i dette brevet med våre innspill til den kommende regjeringserklæringen. 

Her finner du vårt høringssvar til BUFDIRs forslag om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 200...

Her finner du vårt høringssvar om behandlingsreiser til utlandet fra 10. mars 2017.

Her finner du vårt høringssvar om helse- og sosialfagutdanningene fra 21. april 2017.

Her finner du vårt høringssvar om utkast til forskrift til lov om statens ansatte fra 22. mai 2017.

Her finner du vårt høringssvar til høring om hjelpemiddelformidling fra 19. mai 2017.

Her finner du vårt høringssvar om fagbrev på jobb fra 19. mai 2017.

Unge funksjonshemmede har sendt innspill til arbeidet med statsbudsjettet 2018.

Her finner du vårt høringssvar om endringer i arbeidsavklaringspenger.

Unge funksjonshemmede vil benytte anledningen til å etterlyse en tydeligere rett til utvidelse av antall år med opplæring for elever som har mistet store...

Unge funksjonshemmede kommer her med innspill til endringsforslagene, med vekt på utvidet støtteperiode om sommeren, frister og bostipend.

Unge funksjonshemmede støtter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sine merknader.

Unge funksjonshemmede mener at det bør blir gjort mer for å sikre at vår målgruppe er sikret lik rett til utdanning som befolkningen for øvrig. 

Unge funksjonshemmede mener statsbudsjettet må avsette midler til en betydelig større satsning på ungdomshelse, med midler for å sikre tilpassede habilite...

Det er presentert et rekordstort budsjett, og Unge funksjonshemmede er skuffet over at vår målgruppe ikke får være med på festen. Det må gjøres en re...

Vi støtter hovedlinjene i meldingen, men mener det er behov for en ytterligere styrking av innsatsen rettet mot unge funksjonshemmede. 

Unge funksjonshemmede støtter regjeringens forslag om innføring av en automatisk frikortordning for egenandelstak 2, men kritiske til avvikling av diagnos...